کلبه سکوت

نگاهت را مگیر از من

تو ای مونس تو ای یاور

نگاهت روز میلاد شقایقهاست

نگاهت زنگ زیبای کلیساهاست

نگاهت را مگیر از من

تو ای زیبای بی ساغر

نگاهت وقت پرواز پرستوهاست

نگاهت مأمن عشق چکاوکهاست

نگاهت را مگیر از من

تو چون جان در درون من

نگاهت نغمه زیبای باران است

نگاهت سبز همچو باغ بی پایان است

نگاهت را مگیر از من

تو ای تنها ترین آخر

نگاهت رنگ زیبای قناریهاست

نگاهت آرام چون رود و دریا هاست

نگاهت را مگیر از من

تو ای جاوید درون تن

نگاهت سوختن شمع پیش باران است

نگاهت داغ داغ همچون بیابان است

نگاهت را مگیر از من

تو ای زیباترین زیبا

نگاهت همچو جانی در درون من جاری است

نگاهت زیبای زیبا همچو گلبرگ اقاقی است

نگاهت را مگیر از من

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 15:5  توسط فرهاد   |